Relaxační cviky
Hypnoterapie
Logopedie

Lenka Attlová - Hypnoterapie

Hypnoterapeutická praxe

Relaxační terapií a hypnoterapií jsem se začala zabývat před několika lety. Nyní, ve spolupráci s Mgr. Martinem Janem Švermou C.Ht., psychoterapeutem, logopedem, předsedou Českého spolku hypnoterapeutů a s jeho kolegou, místopředsedou Vladimírem Felklem, Cl, jsem se rozhodla rozvíjet praxi v samém centru Prahy.

Něco málo o našem českém spolku hypnoterapeutů se můžete dočíst na našich webových stránkách www.ceskyspolekhypnoterapeutu.cz, na kterých se máte možnost seznámit s mými milými kolegy a dočíst se tak, kde sídlíme a kde nás může veřejnost navštívit. Český spolek sídlí přímo v centru Prahy.

Lenka Attlová C.Ht.
certifikovaný hypnoterapeut

Zabývám se

Relaxační terapií

Hypnoterapií

Rozvoj osobnosti – zdravé sebevědomí

Specifické poruchy učení – ADHD, ADD

Poruchy spánku

Partnerské vztahy

Logopedická cvičení

Metoda Dobrého Startu

Nejúčinnější a nejzábavnější metoda prevence poruch učení. Zvládnutí psaní, čtení, kreslení a počítání.

Prevence poruch učení, rozvoj vnímání, rozvoj řeči, grafomotoriky, optické vizualizace

Vstupní etapa výuky – čtení, psaní, počítání

Náprava dyslexií, dysgrafií, dysortografií, dyskalkulií…

Metoda je určena dětem ve věku 4-12 let, předškolákům, dětem s odkladem školní docházky a školákům.

Pro podrobnosti a objednání mě kontaktujte na e-mailu lenka.attlova@psychorelaxace.cz nebo telefonicky 737 333 123.

Blog

Český spolek hypnoterapeutů

Český spolek hypnoterapeutů existuje od roku 2018. Zakladatelem je a spolek i nadále vede pan Mgr. Martin Jan Šverma. Je to projekt, který v České republice sdružuje pouze prověřené a kvalitní certifikované hypnoterapeuty, řídící se etickým kodexem. Ale také studenty hypnoterapie a zájemce z řad laické veřejnosti. Mezi naše cíle patří především zlepšit vnímání hypnoterapie a její využití v léčebném procesu.

Jistě už jste měli ve svém životě možnost slyšet slovo hypnóza. Hypnóza je jednou z metod psychoterapie, kterou se zabýváme. Je to hluboký stav relaxace a uvolnění každého svalu a nervu. Stav mezi sněním a bděním. Nejste ani vzhůru, ale ještě ani nespíte. Hypnóza je stále více vyhledávaná k léčbě nebo k odstranění, utlumení či potlačení různých psychických, somatických a psychosomatických problémů. Existuje i relaxační a motivační hypnóza. Ve vyspělých zemích jako jsou např. USA, Anglie, Německo, Švédsko atd. patří hypnoterapie mezi lékaři k uznávané metodě a není považována za pouze alternativní. Individuální formou terapie se dá vyřešit řada různých problémů. Uvedu např. poruchy spánku, emoční problémy, slabé sebevědomí, prožitá traumata a stresující události, noční pomočování u starších dětí, migrény, pocity strachu. Léčba řeší i závislosti jako je kouření, alkohol, lehké drogy apod. Pomáhá i při syndromu vyhoření. Hypnoterapie řeší i různé tiky, ekzémy atd.

Jak hypnoterapie probíhá?

V první řadě je velmi důležité, aby mezi hypnoterapeutem a jeho klientem vznikla důvěra a respekt. Tyto dva pojmy zde hrají vždy výraznou úlohu.

Můžeme je nazvat pevnými skalami, které přispívají k dobrému napojení se na klienta. Hypnoterapeut uvádí klienta do maximálního klidu a klient se nechá pouze vést hlasem svého terapeuta. Protože se napojujeme na podvědomí toho druhého, promlouváme k němu a dáváme mu návrhy. Vždy pracujeme s podvědomím tak, aby pracovalo pro váš prospěch, ne proti vám. Všichni máme v podvědomí zažité vzorce chování rodičů nebo někoho z dětství. Máme v hlavě vše, co jsme prožili. Podvědomí si něco vybaví a špatně vás směruje. Vědomě si to neuvědomujete. Takže úkolem hypnózy je, aby podvědomí pracovalo pro vás a ne proti vám. Než s hypnózou začneme, klienta samozřejmě řádně ujistíme, že se mu při hypnoterapeutickém sezení opravdu nic zlého nestane a že se z krásného uvolnění navrátí zpět do bdělého stavu a bude vše vnímat tak jako doposud. Všech 5 smyslů mu uvede hypnoterapeut zpět do původního stavu – zrak, hmat, čich, sluch a chuť.

Po hypnóze se člověk cítí opravdu velmi uvolněně a odpočatě. Vnímá svět přítomným okamžikem a svůj stav si vyloženě vychutnává a užívá. Většinou slýcháváme od klientů větu: „Jé, já chci ještě v tomto stavu klidu zůstat déle“.

Hypnoterapeutické sezení trvá max. 1 hodinu a 30 minut a klient díky těmto terapiím může dosáhnout a pociťovat dobrý psychický stav po celý svůj den.

Rádi bychom hypnoterapii dostali více do popředí, a tak doufám, že vás můj článek oslovil. Lidé, kteří opravdu trpí psychickými potížemi, ale strach jim nedovoluje s tím začít něco dělat, si mohou zvolit hypnoterapii jako jednu z možností léčby. Může to být cesta, jak změnit svůj život. V hypnóze lze provádět pozitivní změny, a to prostřednictvím terapeutických metafor a přímých podnětů. V podstatě se jedná o zvýšený stav uvědomění. A právě vstupem do něj je nám umožněno – pro změny v nás samých – využít zdroje jak fyzické, tak i mentální.

Někteří lidé nahlížejí na hypnoterapii jako na šarlatánství, ale opravdu tomu tak není. Tato metoda skutečně nepatří mezi alternativní, nýbrž je lékařsky uznávaná, jak už jsem uvedla na samém úvodu. Hypnoterapie je považována ve vyspělých zemích za komplementární metodu. Vykonávají ji kompetentní vzdělané osoby a okrajově se v ní vzdělávají i medici na lékařských fakultách. Není možné prostřednictvím hypnózy někomu něco vsugerovat nebo ho donutit k něčemu, co nechce. Co si přejeme na vědomé úrovni, se nám pomocí hypnoterapie splní.

V této době lidé mnohem více trpí duševní nevyrovnaností a právě proto vám nabízíme pomoc jak vás dostat do bdělejšího stavu a umět si život opravdu vychutnávat. Uvědomit si přítomný okamžik, své tělo, svoji mysl, vnímat svůj dech. Naučit se relaxační cviky a umět se i doma dostat do autohypnózy. Přijmout se takoví jací doopravdy jsme, převzít zodpovědnost samy za sebe a za svůj život. Protože jsme tu jen krátce, je potřeba si život umět užívat a přijímat nové výzvy. A především se smířit s minulostí, žít teď a tady a na budoucnost se jen se zvědavostí těšit. Myšlenky vnímat jako novou inspiraci a motivaci. Koukat na svět pozitivníma očima.

Hypnoterapie

1 200 Kč

/ 90 min

Relaxační terapie

700 Kč

/ 60 min

Párová terapie

1 200 Kč

/ 60 min

Logopedická cvičení

300 Kč

/ 30 min - včetně materiálů s sebou